• idiomes:
  • Català
  • Español
  • English
  • Française
  • Deutch
  • Ruso
TORREDEMBARRA - Vacances màgiques a la Costa Daurada

Bases del concurs Comerç

1. ORGANITZADOR DEL CONCURS

La Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra amb domicili a Passeig Rafel Campalans, 10 de Torredembarra, amb CIF: P-4315500-A i e-mail: turisme@torredembarra.cat, organitza amb fins promocionals un concurs a les seves xarxes socials que pretén incentivar la difusió de les activitats i continguts de la pàgina www.redescobreix.turismetorredembarra.cat, a les xarxes socials a través dels seus usuaris. Per aquesta raó, s’ha engegat la iniciativa de premiar a tots aquells usuaris/es que comparteixin aquests continguts a les seves xarxes socials. Exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de requisits per a participar.

2. DATES D’INICI I FINALITZACIÓ

El concurs s’iniciarà el dimecres 5 d’agost fins al dilluns 31 d’agost, ambdos inclosos.

3. MECÀNICA DEL CONCURS I PREMIS

La pàgina web de www.redescobreix.turismetorredembarra.cat ofereix la possibilitat d’etiquetar com a favorits i compartir a les xarxes socials, les platges, espais, tradicions de la Torre... que més agraden!
Tots aquells que comparteixin abans del 31 d’agost de 2020 a Facebook o Twitter els seus favorits de la web, podran participar en el sorteig d’1 Xec regal de 30 € per gastar en un dels comerços de Torredembarra.
Per participar en el concurs s’han de seguir aquests tres passos:

1. Entrar a www.redescobreix.turismetorredembarra.cat i seleccionar els “teus favorits”. Marcar amb la icona del cor algun dels llocs de la web (Afegir a la llista de favorits).

2. Dirigir-se al llistat dels “teus favorits” clicant a la icona del cor que hi ha al menú superior, i seleccionar la plataforma on es vol compartir (en aquest cas Facebook o Twitter).

3. Escriure el hashtag #redescobreixtorredembarra i etiqueta a la Regidoria de Turisme. Per etiquetar-nos correctament, a Facebook s’ha d’escriure @t i seguidament apareixerà el llistat d’usuaris, seleccionar Torredembarra Turisme. A Twitter simplement escriure @TorredembarraTu

Es triaran els guanyadors/es, mitjançant sorteig que se celebrarà el dia 14 de setembre entre tots els participants que hagin compartit continguts. El sorteig es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma Sortea2, que garanteix la transparència del resultat del sorteig amb un certificat de validesa. El resultat és inalterable per l’organitzador del sorteig.
La Regidoria de Turisme contactarà amb els guanyadors/es mitjançant la xarxa social amb què l’usuari hagi participat. En cas que un guanyador/a no es posi en contacte amb la Regidoria de Turisme per recollir el seu premi en un termini de 7 dies laborables després de la publicació dels guanyadors, passarà automàticament el següent participant per ordre cronològic.
Cada guanyador/a podrà escollir allà on vol gastar el seu xec regal, la selecció i prioritat serà feta per estricte ordre de participació, així doncs els primers guanyadors/es que contactin amb la Regidoria de Turisme seran els que triaran primer.
Els premis no són acumulables i van directament associats a una sola xarxa (Facebook o Twitter), qui guanyi un premi en una xarxa no pot optar a cap de les altres xarxes restants. Els xecs regal seran vàlids del 15 de setembre fins al 20 de desembre de 2020.
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants.

4. REQUISITS PER A PARTICIPAR

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
No podran participar en la Promoció les següents persones:
Els treballadors de la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra.
Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

5. POSSIBLES SUSPENSIONS O PRÒRROGUES

Reservat el dret de contemplar la possibilitat que el concurs sigui suspès o es prorroguin les dates de selecció dels guanyadors, per causa externa o de força major.

6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o l’usuari de les xarxes no fos vàlid, la seva participació es considerarà nul•la i quedaran automàticament exclosos del concurs, perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d’aquest concurs.
També quedaran exclosos del concurs, els comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 3/2018, de 5 de desembre), posem al seu coneixement que les seves dades formen part d’un fitxer inscrit de titularitat de la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la finalitat de participar als sorteigs, així com publicar el nom dels guanyadors a la web i les xarxes socials de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de  Torredembarra, les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i diligència. Si vol exercir els seus drets de rectificació o cancel•lació de dades, pot dirigir-se al responsable del fitxer.

8. CLÀUSULA D’EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

No ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

9. CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

 

 

©2016 Regidoria de Turisme de Torredembarra

  • TORREDEMBARRA
  • Desenvolupat per:

    Diseño Web Tarragona