• idiomes:
  • Català
  • Español
  • English
  • Française
  • Deutch
  • Ruso
TORREDEMBARRA - Vacances màgiques a la Costa Daurada

Bases del concurs

1. ORGANITZADOR DEL CONCURS

La Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra amb domicili a Passeig Rafel Campalans, 10 de Torredembarra, amb CIF: P-4315500-A i e-mail: turisme@torredembarra.cat, organitza amb fins promocionals el concurs a les seves xarxes socials exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de requisits per a participar.

2. DATES D’INICI I FINALITZACIÓ

El concurs s’iniciarà el dimarts 19 de maig fins al dimarts 7 de juliol). Cada dimarts es farà una pregunta relacionada amb Torredembarra, la participació estarà oberta fins al diumenge de la mateixa setmana a mitjanit. El dilluns següent es realitzarà el sorteig i es publicaran els guanyadors.

3. MECÀNICA DEL CONCURS I PREMIS

Es triaran 2 guanyadors i 2 suplents mitjançant un sorteig que se celebrarà cada dilluns entre tots els participants que hagin encertat la pregunta de la publicació, havent contestat prèviament mitjançant missatge privat al nostre compte de Facebook o Instagram. La selecció del guanyador/a i suplent es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma Sortea2, que garanteix la transparència del resultat del sorteig amb un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos. El resultat és inalterable per l’organitzador del sorteig. Es comunicaran els guanyadors mitjançant el post de la resposta a la pregunta, tant Facebook com a Instagram.

El primer premi consisteix en 1 Xec regal de 50 € per un àpat per a 2 persones, a qualsevol dels establiments de restauració de Torredembarra, i el segon premi consisteix en 1 Xec regal de 25 € per gastar en qualsevol establiment comercial de Torredembarra (vàlid per gastar en un sol comerç, inferior a 400 m2). Els premis no són acumulables, qui guanyi un premi no pot optar a cap dels altres 15 restants. Els xecs regal seran vàlids del 25 de juny fins al 25 de desembre de 2020.
Per l’entrega dels premis els guanyadors hauran de contactar amb la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra, al telèfon 607 207 580 o bé a l’e-mail: turisme@torredembarra.cat

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

4. REQUISITS PER A PARTICIPAR

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
Els participants només podran contestar un sol cop a cada pregunta, i només a una de les dues xarxes socials (Facebook o Instagram).
No podran participar en la Promoció les següents persones:
Els treballadors de la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra.
Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquesta Promoció o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

5. POSSIBLES SUSPENSIONS O PRÒRROGUES

Reservat el dret de contemplar la possibilitat que el concurs sigui suspès o es prorroguin les dates de selecció dels guanyadors, per causa externa o de força major.

6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o l’usuari de les xarxes no fos vàlid, la seva participació es considerarà nul•la i quedaran automàticament exclosos del concurs, perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d’aquest concurs.

També quedaran exclosos del concurs, els comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (L.O. 3/2018, de 5 de desembre), posem al seu coneixement que les seves dades formen part d’un fitxer inscrit de titularitat de la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la finalitat de participar als sorteigs, així com publicar el nom dels guanyadors a la web i les xarxes socials de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de  Torredembarra, les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i diligència. Si vol exercir els seus drets de rectificació o cancel•lació de dades, pot dirigir-se al responsable del fitxer.

8. CLÀUSULA D’EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

No ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

9. CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

©2016 Regidoria de Turisme de Torredembarra

  • TORREDEMBARRA
  • Desenvolupat per:

    Diseño Web Tarragona