• idiomes:
  • Català
  • Español
  • English
  • Française
  • Deutch
  • Ruso
TORREDEMBARRA - Vacances màgiques a la Costa Daurada

NORMATIVA D’ACCÉS I COMPRA D’ENTRADES

NORMATIVA D’ACCÉS I COMPRA D’ENTRADES FAR TORREDEMBARRA

1. Característiques generals

El far de Torredembarra és un dels pocs fars de Catalunya que permet l’accés la seu interior. La seva torre es la més alta de tots es fars de Catalunya : 38 m sobre el terreny i 58 m sobre el mar. Al llarg de l’any s’organitzen visites guiades per accedir al seu mirador interior situat a 30 m d’alçada i on s’han de pujar 189 esgraons fins arribar-hi. Per aquest motiu, s'estableixen les següents condicions generals obligatòries que regeixen la compra d'entrades a través del canal de venda oficial.
Els canals oficials de venda d'entrada al far de Torredembarra són : el web www.turismetorredembarra.cat i l’oficina de turisme de Torredembarra .
La pàgina web www.turismetorredembarra.cat és titularitat de AJUNTAMENT DE TORREDEMBARR amb seu social a la plaça del castell, 8 43830 de Torredembarra, CIF P 4315500-A. Aquesta web ofereix la possibilitat a qualsevol persona interessada en visitar el far de Torredembarra pugui d'adquirir les entrades a través d'internet.
Els usuaris d'internet que accedeixin a la pàgina web de turismetorredembarra i, concretament, a la secció de compra d'entrades visita far, assumeixen voluntàriament i s'obliguen a respectar els termes i condicions de compra, a les quals queden subjectes, i que seguidament s'exposen.
Així mateix, l’oficina de turisme de Torredembarra es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L'usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en que utilizi la present pàgina web, llevat que per llei o decisió de l'organisme competent s'indiqui el contrari.
Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l'usuari pot dirigir-se a l’oficina de turisme de Torredembarra a través del correu electrònic : turisme@torredembarracat

2. Entrades

1.Les entrades donen dret a accedir al Far de Torredembarra en la data i la franja horària que s'hi especifica. Només es permetrà l'accés amb la presentació de l'identificador del sistema de venda; és a dir, el localitzador de la reserva que emet turisme Torredembarra seguint el procés de compra del
web www.turismetorredembarra.cat. Per tant, la presentació de qualsevol altre document que no contingui les dades corresponents a la compra d'entrades a través del canal indicat no permetrà l'accés al far, sense que això doni dret a l'usuari a ser compensat o indemnitzat per part de turisme de Torredembarra .
2.Turisme Torredembarra no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials ni a través d'agents no autoritzats.
3.El preu de l'entrada per accedir al far de Torredembarra és el que s'anuncia al web oficial www.turismetorredembarra.cat. 
4.Un cop s'hagi adquirit l'entrada, no se'n retornarà l'import .Únicament , i per causes meteorològiques adverses o per circunstàncies de força major, turisme Torredembarra pot cancel·lar la visita , i es compromet a la devolució de l’import de l’entrada pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la compra.
5. Com a norma general no es permet modificacions de dia ni d’hora .

3. Accés i ús instal.lació

1.L'accés al far de Torredembarra es farà sempre respectant els horaris d'atenció al públic (consultar horaris segons la temporada).
2.Si no es disposa d'entrada, caldrà comprar-la o bé a l’oficina de turisme o bé al mateix far de Torredembarra En aquests casos, no es garanteix disponibilitat immediata per efectuar la visita, ja que hi ha un aforament màxim de visitants per cada visita.
3.Les entrades que estiguin manipulades o de les quals se'n faci un mal ús podran ser retirades i no donaran accés al far de Torredembarra, sense prejudici de la responsabilitat legal que es pugui derivar del seu ús fraudulent.
4.No es permet l'entrada a menor de 10 anys que no vagin acompanyats d'una persona major d'edat que se'n faci responsable.
5.Es reserva el dret d'admissió.
6.Es necessitarà l'autorització de turisme de Torredembarraper realitzar activitats artístiques , musicals, filmacions que només es permetran en casos excepcionals.
7.La clientela i les persones usuàries vetllaran per afavorir una actitud respectuosa amb el veïnat i l’entorn del far de Torredembarra, com a destinació turística.

4. Mesures en cas d'incompliment

L'incompliment d'aquestes normes de compra, d'accés i ús del far de Torredembarra donaran dret a l’ajuntament de Torredembarra a negar l'accés o expulsar al portador de l'entrada sense dret a devolució de l'import d'entrada, a adoptar les mesures necessàries per evitar l'esmentat incompliment així com a exercir les accions de què estigui assistida per reclamar els danys i els perjudicis que se'n derivin, així com les indemnitzacions i les compensacions que puguin correspondre.

©2016 Regidoria de Turisme de Torredembarra

  • TORREDEMBARRA
  • Desenvolupat per:

    Diseño Web Tarragona